Tingimused

Üldtingimused
1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressi www.haiptech.ee asuva ostukeskkonna aladomeeniga shop.haiptech.ee (edaspidi E-pood) omaniku HAIP Tech OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2. Müüja andmed:

HAIP Tech OÜ
Riia 181a
Tartu
50411

Telefon: 5674 0169, 5805 4433

Veebileht: www.haiptech.ee
E-pood: shop.haiptech.ee

E-post: info@haiptech.ee

Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. Käibemaksu on võimalik toodetele lisada ja toodete hindadelt eemaldada vastavasisulise nupuga. 

Ostu sooritamine

3.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus  klikkida nupul „Vormista ost“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

3.3. Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Järgmine“. Peale antud lehel “Esita tellimus” nupule vajutamist on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

3.4. Klient tasub kauba eest arve alusel, mis saadetakse eelsisestatud meiliaadressile. Arve tasumise tähtaeg sõltub, kas klient on varem HAIP Tech OÜ’lt varem tellinud või mitte. Uute klientide puhul on saadetakse kliendile ettemaksuarve, püsiklientidel on arve tasumise tähtaeg 14 päeva.

3.5. Pärast arve tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

3.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Makseviisid

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda:

  • ettemaksuarve alusel (uued kliendid)
  • arve alusel (püsikliendid)

4.2. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Kohaletoimetamine

5.1. Kliendil on võimalik tellida kaup üksnes tarnega soovitud aadressile.

5.2. Kauba tarneaeg sõltub toote laoseisust, üldjuhul on tarneaeg 7-14 tööpäeva.

5.3. Juhul, kui Klient on tellimuse vormistanud riigipühal, hakkab tarneaeja tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 10.00.

5.4. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

5.5. Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@haiptech.ee või helistades +372 5674 0169

Vastutus

6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

6.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Kasutamistingimused ja nende muutmine

7.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

7.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

7.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Muud tingimused

8.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

8.2. Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab HAIP Tech OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Kliendile raha tema arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul.

8.3. HAIP Tech OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus Toote hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 499 EUR’i maksev Toode on müügis 170 EUR’iga, on tegemist inimliku eksitusega.

8.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud ja Toodete infos võib esineda väikeseid ebatäpsusi.

8.5. Kui Kliendil on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@haiptech.ee või helistada telefonil: +372 5805 4433

Kui Klient ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Klienditugi

Klienditoega saab ühendust telefonil +372 5674 0169 (tööpäeviti 10.00-17.00) või e-posti aadressi info@haiptech.ee vahendusel.

Pretensioonide esitamise kord

1.1. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, saates Kliendi kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja Tellimuse kinnituse numbri e-posti aadressile info@haiptech.ee Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada Toote kasutamine.

1.2. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

1.3. Kliendil on õigus nõuda Müüjalt Toote ostuhinna alandamist. Toote eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Toodet parandada või asendada, Toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole Tootel esinevat puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

1.4. Müüja ei vastuta tellitud Toote mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust

1.5. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud Toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokumen

1.6. Müüja ei ole kohustatud tagasi ostma Tooteid mõjuva(te) pretensiooni(de) puudumisel. 

Tellimuse tagastamine

2.1. Kliendil on õigus tellimusest taganeda mõjuval põhjusel 14 päeva jooksul ja tellitud Toode/Tooted tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab.

2.2. Toote tagastamiseks tuleb Müüjale esitada tellimusest taganemise soov koos mõjuva põhjusega 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tellimusest taganemise soov loetakse esitatuks, kui Klient on Müüja e-posti aadressile info@haiptech.ee saatnud soovi tagastada ostetud Toode koos selgitusega. Peale Kliendi poolt saadetud Tellimusest taganemise soovi kättesaamist saadab Müüja Kliendile vastu kinnituse, et on Tellimusest taganemise soovi kätte saanud.

2.3.  Klient peab kauba tagastama soovi esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Tagastatav toode tuleb pakkida originaalpakendisse samuti nagu see oli Müüjalt saabudes pakitud, et tagada Toote säilimine tervena kuni Müüjale tagasi jõudmiseni.

2.4. Tagastatud Toode tuleb saata aadressile:

HAIP Tech OÜ
Riia 181a
Tartu
50411

2.5. Kui Kliendi poolt tagastatud Toode on jõudnud Müüjale tagasi, saadab Müüja Kliendile kinnituse Toote jõudmisest Müüjale.

2.6. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates Toote tagasijõudmisest Müüjale. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus.

2.7. Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Kliendile kogu tagastatud Toote ostusumma, välja arvatud Toote kohaletoimetamise maksumus.

2.8. Müüja ei kompenseeri Kliendi tagasisaatmise kulusid.

2.9. Tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega. Tagastamisele kuuluva Toote seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema ja kasutama Toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Kliendi isikuandmete töötlemise kord

HAIP Tech OÜ kohustub kaitsma kliendi privaatsust ja hoolitsema selle eest, et kliendi isikuandmed on kaitstud. haiptech tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste ning muude asjakohaste õigusaktidega.

HAIP Tech OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel.

HAIP Tech OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Teabe kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab HAIP Tech OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jm), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud ning ei kuulu HAIP Tech OÜ poolt avaldamisele.

HAIP Tech OÜ austab oma klientide isikuandmete konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega. Igasugune tegevus HAIP Tech OÜ vastu isikuandmete lubamatuks avaldamiseks on õigusvastane ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

HAIP Tech OÜ teated

HAIP Tech OÜ uudiseid ja pakkumisi e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. HAIP Tech OÜ saadab vaid olulist ja asjakohast teavet, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub HAIP Tech OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida HAIP Tech OÜ saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Haiptech.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja nõustub selle tingimustega.